"Mały konstruktor"

„Mały konstruktor"

      Zajęcia z “robotyki” to dobry moment, aby pokazać dzieciom  świat  budowy i programowania robotów.

      Dostarczą  one satysfakcji z samodzielnie wykonanych konstrukcji, ukażą  nowe horyzonty i ścieżki  myślenia.

      Ta właśnie idea przyświeca tej innowacji. Skierowana jest do uczniów rozpoczynających naukę w klasie I szkoły podstawowej. Uczniowie uczą się konstruowania i programowania robotów z zestawów Lego WeDo 2.0.

      Chcemy zainteresować uczniów nauką programowania, a także rozwinąć umiejętność tworzenia algorytmu wykonania zadania.  Kolejnym celem jest nauka pracy w grupie, podziału zadań oraz analizy popełnionych błędów.  Dzięki innowacji uczniowie nabędą umiejętność kreatywnego i świadomego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów.

      Zadaniem  zajęć  ma   być  również wspomaganie  w  rozpoznawaniu  u  uczniów  ich  własnych  uzdolnień  i zainteresowań  oraz stanowienie alternatywnej możliwości  spędzania  wolnego  czasu.