Klasa 5B

Klasa 5B

Klasa 5 B liczy 21 uczniów,14 dziewczynek i 7 chłopców. Wychowawcą klasy jest nauczycielka biologii pani Małgorzata Molenda. Uczniowie tworzą zgrany zespół klasowy. Nie stwarzają większych problemów wychowawczych. W swoim towarzystwie dobrze się dogadują i lubią razem spędzać czas w szkole i poza szkołą. Uczniowie klasy 5 B bardzo chętnie uczęszczają do szkoły. W klasie czwartej osiągnęli najwyższą frekwencję w szkole, powyżej 95%.Dla większości uczniów najbardziej ulubionymi przedmiotami jest język polski i wychowanie fizyczne. Najchętniej czas w szkole spędzaliby  poza szkołą, na wycieczkach, warsztatach i zajęciach edukacyjnych, boisku, placu zabaw. We wrześniu uczniowie uczestniczyli w warsztatach ekologicznych pod hasłem" Powietrze, smog, klimat", w zajęciach w centrum edukacji geologicznej "Geopark" w Kielcach oraz sprzątali świat .


GALERIA