"SZKOŁA W RUCHU"

W grudniu 2013 PSP nr  3 w Ostrowcu została zgłoszona do Ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej,, Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Celem akcji jest przyznanie tytułu ,, Szkoła w Ruchu’’ szkołom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej przynajmniej w zakresie 3 z 9  zaproponowanych obszarów .

Ze względu na specyfikę środowiska szkoły oraz jej możliwości lokalowe, PSP nr 3 przystąpiła do realizacji  obszarów:

Obszar 1- Ruch w szkole:

scenariusze zajęć wychowania fizycznego:

a. Podania i chwyty piłki do Street Hand Ball w formie zabawowej

b. Gry i zabawy w nauczaniu Badmintona

 

Obszar 5- Pozalekcyjne zajęcia sportowe-

a. Ferie zimowe na sportowo- wyjście na lodowisko

b. Sportowe popołudnie klasy VIb -wyjście na basen

c. Dzień Kobiet w PSP 3 na sportowo -  marszobieg terenowy

 

Obszar 7- Zajęcia niezorganizowane- Odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty

a. Kącik  ,,Pasje naszych uczniów’’

b. Wyjścia z uczniami na Mecze Piłki Ręcznej

c. Odkrywamy psje naszych uczniów.

 

Obszar 8 – Aktywność w gronie rodziny

a. Rodzinny turniej Piłki Siatkowej o Puchar dyrektora PSP 3

b. Pikniki rodzinne

 


  Obszar 1 a -  scenariusz Street Hand Ball

Temat lekcji
Podania i chwyty piłki do Street Hand Ball w formie zabawowej.

Sprawność motoryczna:
Uczeń:
rozwinie zręczność i zwinność poprzez ćwiczenia z piłkami,
wzmocni siłę mięśni ramion i nóg,
rozwinie koordynację wzrokowo – ruchową poprzez reagowanie na przedmioty będące w ruchu.
Umiejętności:
Uczeń:
potrafi prawidłowo przyjąć postawę piłkarza ręcznego,
potrafi prawidłowo poruszać się po boisku z piłką i bez piłki,
potrafi prawidłowo chwycić i rzucić piłkę prawą i lewą ręką.

Wiadomości:
Uczeń:
zna zasady bezpiecznego zachowania podczas zabaw,
zna podstawowe przepisy Street Hand Ball

Klasa: VI ab chłopcy
Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna
Czas trwania zajęć: 45 min.
Ilość ćwiczących: 20
Sprzęt i przybory: piłki do Street Hand Ball (miękka piłeczka wielkości piłki do mini piłki ręcznej), szarfy
Metody: zabawowa - klasyczna, instruowanie, zabawowa - naśladowcza,
Opracowanie i prowadzenie: mgr Beata kołodziej


Część wstępna.
Zbiórka, raport, sprawdzenie obecności, zapoznanie z celem i tematem lekcji.
Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć
Przypomnienie głównych zasad piłki Street Hand Ball

Zabawa ożywiająca.
,,Pełna Kontrola”- Każdy uczeń ma do dyspozycji piłkę do piłki ręcznej. Biega po boisku w dowolnym kierunku, kozłując ją równocześnie próbuje wtrącić ją swoim współćwiczącym. Kto straci piłkę stara się ja jak najszybciej odzyskać i wrócić do gry.


Część główna.

,,Znajdź właściwego ucznia”- dzielimy uczniów na drużyny czteroosobowe. Każda drużyna dostanie jedna piłkę do Street Hand Ball. Uczniowie w każdej drużynie maja numery od 1 do 4. Piłka podawana jest w następującym porządku od ucznia z nr 1 do ucznia z nr 2, aż do nr 4 i z powrotem do ucznia z nr 1. Uczniowie powinni jak najwięcej krążyć po sali podczas podawania sobie piłki.

,,Podaj piłkę i wygraj”- Podawanie i chwytanie piki pod presją

14 uczestników stoi w dużym kole. Co drugi należy do zespołu A pozostali do zespołu B. Każda z drużyn ma piłkę i próbuje podawać ją przez trzy rundy zgodnie z ruchem wskazówek zegara bez upuszczenia jej. Drużyna, która skończy pierwsza, wygrywa. ( pierwszy gracz z każdej drużyny ma szarfę).

,,Piłka królewska”- uczniowie podzieleni na dwa zespoły. Jeden uczeń z drużyny stoi na ławce po drugiej stronie boiska. Drużyna zdobywa punkt, jeśli jej zawodnikom uda się podać piłkę swojemu graczowi stojącemu na ławce. Przeciwnicy starają się przejąć piłkę, blokować podania uczniów na podwyższeniu.

,,10 Podań”- uczniowie nadal w dwóch zespołach podają do siebie piłkę aż do 10 podań kiedy to drużyna zdobywa punkt. Zawodnicy drugiego zespołu starają się przechwycić piłkę     i rozpocząć podania w swojej drużynie. Jeśli nie uda im się przejąć piłki, to otrzymują ją po zdobyciu punktu przez drużynę przeciwną i wtedy oni próbują zdobyć punkt.


Cześć końcowa

Ćwiczenia oddechowe- nauka oddychania przeponą w rytmie 4-4-2-6.

,,Dmuchanie piłeczki’’- uczniowie wykonuje leżenie przodem po obwodzie koła. Prowadzący rzuca piłeczki pingpongowe narodek koła uczniowie dmuchają piłeczki próbując je odepchnąć jak najdalej od siebie.

Zbiórka końcowa.
Omówienie lekcji. Nagrodzenie najbardziej aktywnych.
Pożegnanie.

 Opracowała Beata Kołodziej

 

 

Obszar 1 b - scenariusz Badminton

Temat: Wprowadzenie do gry w badmintona- Gry i zabawy  

Sprawność motoryczna

Uczeń:
-rozwinie zręczność i zwinność,
-wzmocni siłę mięśni ramion i nóg,
-rozwinie koordynację wzrokowo – ruchową poprzez reagowanie na przedmioty będące w ruchu.

Umiejętności:

Uczeń potrafi ;  

- współpracować w grupie, współpracować  z partnerem

- prawidłowo trzymać  rakietę forhendem i backhandem

Wiadomości:

Uczeń wie;  

 - jak  aktywnie spędzać czas wolny 
- co to jest zdrowe współzawodnictwo
- jak współdziałać z partnerem i  w zespole

Klasa :IIIa

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna
Czas: 45 min
Liczba ćwiczących: 18
Środki dydaktyczne: rakiety, lotki , szarfy

I. Część wstępna.
Zbiórka, raport, sprawdzenie obecności, zapoznanie z celem i tematem lekcji.
Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć
 Przypomnienie głównych zasad piłki Street Hand Ball

Zabawa Ożywiająca - ,,Berek z lotką’’- uczniowie dobierają się parami , każda para otrzymuje lotkę, uczniowie biegają swobodnie po sali a posiadający lotkę próbuje dogonić i trafić swojego kolegę, jak trafi  następuje zmiana ról.

Rozgrzewka ogólnorozwojowa
Trucht wokół Sali
Poruszanie się krokiem odstawno- dostawnym wokół sali,

Trucht wokół sali na sygnał gwizdka prowadzącego przysiad i wyskok w górę z klaśnięciem w dłonie, W truchcie skłony boczne z dotknięciem podłogi na sygnał prowadzącego,

Ćwiczenia w rozsypce:

Krążenia ramion w przód naprzemienne,
odmachy ramion w przód i w tył,
wypad prawą nogą w przód i rozciągamy mięśnie NN ( j/w tylko druga noga),
leżenie tyłem nogi ugięte w kolanach, RR na karku , uczniowie wykonują 2 serie brzuszków po 8 powtórzeń w serii, w pozycji stojąc wykonujemy 10 przysiadów,
w pozycji stojąc uczeń wykonuje 3 niskie podskoki obunóż, czwarty wysoko podciągając kolana .

Część główna

1.Uczniowie dobrani w pary i ustawieni na wprost siebie  wzdłuż sali.  Rzucają do siebie lotką tak, aby nie upadła na ziemię.

2. Ustawienie jak wyżej jeden z pary rzuca lotkę, drugi z RR złączonymi w obręcz próbuje ją złapać.

3. Ustawienie j/w jeden z pary rzuca lotką a drugi próbuje ją złapać w  a małą obręcz utworzoną poprzez złączenie kciuków i palców wskazujących obu dłoni.

4. Uczniowie stoją twarzą do siebie w małej odległości. Na sygnał prowadzącego uczeń stojący bliżej ściany rzuca lotkę jak najwyżej, drugi się odwraca i próbuje złapać  lotkę . Uczniowie zamieniają się rolami.

5. Ustawienie jeden  przed drugim ( tyłem do siebie), na sygnał uczeń bliżej ściany rzuca lotka jak najwyżej przed siebie drugi próbuje ja dogonić i chwycić.

6. Rozdanie uczniom rakiet- Objaśnienie i pokaz prawidłowego chwytu rakiety forhendem i backhandem

7. Uczniowie ustawieni po kole na podłodze przed sobą kładą rakietę. Na  jeden gwizdek prowadzącego uczniowie jak najszybciej chwytają  rakietę forhendem , na  dwa  gwizdki  backhandem. Po każdym chwycie nauczyciel sprawdza prawidłowość chwytu.

8. Ustawienie w kole – każdy uczeń  trzyma  rakietę opartą o podłoże podtrzymując ją jednym palcem od góry. Na sygnał prowadzącego każdy puszcza swoja rakietę i próbuje podtrzymać w pionie rakietę koleżanki z prawej strony.

9. Ustawienie po kole. Uczniowie odliczają kolejno, zapamiętując swój numer. Jeden z uczniów wchodzi do środka podbija mocno w górę lotkę i głośno wykrzykuje dowolny numer. Osoba z tym numerem ma za zadnie wbiec do środka i podbić lotkę. Ta osoba której zadanie nie wyjdzie wykonuje 10 przysiadów. ( dbamy o to, aby każdy numer był wypowiedziany jeśli uczniowie tego nie potrafią pilnować , nauczyciel może wypowiadać numery).

J10. edna osoba ustawiona w bramce z rakietką. Dzieci ustawione w odpowiedniej odległości  od bramki, w zależności od możliwości uczniów. Każdy trzyma w ręce lotkę. Uczniowie w szybkim tempie zachowując kolejność rzucają lotką na bramkę, a bramkarz próbuje ją odbić tak, aby nie trafiła ona do bramki.

Zabawa uspakajająca- ,,Dmuchanie piłeczki’’- uczniowie wykonuje leżenie przodem po obwodzie koła. Prowadzący rzuca piłeczki pingpongowe narodek koła uczniowie dmuchają piłeczki próbując je odepchnąć jak najdalej od siebie.

Zbiórka końcowa.
Omówienie lekcji. Nagrodzenie najbardziej aktywnych.
Pożegnanie.

 

Opracowała Beata Kołodziej 

 


 

Obszar 8a   Rodzinny Turniej Siatkówki  drużyn trójkowych  o Puchar Przechodni Dyrektora PSP nr 3

 

W dniu 15 marca 2014 roku, w sali gimnastycznej PSP nr 3 w Ostrowcu odbył się Rodzinny Turniej Siatkówki  drużyn trójkowych o Puchar Dyrektora PSP 3.

Celem imprezy było propagowanie zdrowego stylu życia, zachęcenie rodziców do aktywności fizycznej, integrowanie całej społeczności szkolnej ( uczniów, nauczycieli, rodziców i rodzeństwa).

Rozgrywki odbywały się systemem pucharowym. Do turnieju zgłosiły się 4 drużyny mieszane składające się z rodziców dzieci, rodzeństwa, naszych absolwentów, ich kolegów i koleżanek. Rozgrywane mecze  stały na   wysokim poziomie, ale nie zabrakło tez dużej dawki zabawy. Wszyscy niezależnie od wieku  i ,,gabarytów” pokazali ducha walki nie zapominając o zasadach fair play.

Za zajęcie I, II i III miejsca drużyny otrzymały medale okolicznościowe. Drużyna zwycięska nagrodzona została przez Dyrektora Pucharem Przechodnim.

Klasyfikacja końcowa

I miejsce drużyna – Justyna Denkiewicz, Mariusz Bera, Jacek Mrozowicz oraz Natalia  Denkiewicz

II miejsce drużyna- Katarzyna Pawlik, Aleksandra Pawlik, Paweł Pawlik oraz  Dorota Pawlik

III miejsce drużyna - Bartosz Denkiewicz, Gajewska Weronika, Michałowska Kinga

IV miejsce drużyna– Adrian Sitarski, Krzysztof Rogoziński, Maciej Kotowski,  Konrad Dzik

Na uwagę zasługują nasze młode sędziny stolikowe, które bezbłędnie spełniały się      w tej trudnej i odpowiedzialnej roli- Natalia Denkiewicz i Maja Sitarska.

Organizatorzy  dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w Turnieju ( graczom, kibicom   i osobom wspierającym), zachęcając równocześnie innych do udziału w kolejnych akcjach szkoły. Czekamy również na sugestie rodziców, co do organizacji podobnych imprez. Obiecujemy, że w miarę możliwości, Państwa pomysły będą realizowane.

Dyrektor - Mariusz Szczerbiński

Nauczycielka wf- Beata Kołodziej


TPS Galeria.

Obszar 8 b - Pikniki rodzinne

Od kilku lat w naszej szkole organizowany jest we wrześniu piknik rodzinny. Celem imprez jest integracja całej społeczności szkolną- uczniów ich rodzeństwa, nauczycieli, rodziców i dziadków. Głównym zadaniem jednak jest zachęcenie jak największej liczby osób do aktywności fizycznej w gronie rodziny.


Wyciąg ze scenariusza  Piknik Rodzinny – 28.09.2013r. ( dot. Konkurencji sportowych)

…..14.05- rozruch dla uczniów, nauczycieli i rodziców z profesjonalnym instruktorem aerobiku.

14.15-14.30 weryfikacja- zapisy par do konkurencji sportowych, podział na zespoły, itd.

15.00 do ok. 16.00-  konkurencje sportowe

16.30 do ok. 18.00- Turniej siatkówki dla rodziców

18.00-  pokaz żonglerki piłką nożną

Przez cały czas Pikniku-Zamek dmuchany dla starszych dzieci, zjeżdżalnia dla młodszych

Konkurencje na boisku szkolnym  w turnieju Gier i zabaw-dla zespołów składających się z par ucznia z rodzicem(opiekunem)

  1. 1.      Zabawa biegowa-Rodzic z dzieckiem, trzymając się za ręce, biegną do półmetka zawracają i jak najszybciej dobiegają do linii startu(pachołki 3 lub 4szt)
  2. 2.      Zabawa skoczna-Dziecko startuje skacząc na kółku dookoła półmetka, wraca biegnąc wtedy startuje rodzic skacząc na dużym kółku.(Na każdy zespół 1 duże i 1 małe kółko Hula- Hop
  3. 3.      Zabawa rzutna- Dziecko staje za linią (3m), rodzic rzuca kółkiem a dziecko próbuje złapać nie przekraczając linii. Liczymy wszystkie złapane kółka, wygrywa zespół, który złapał ich więcej. (po 5 kółek Serco na zespół)
  4. 4.      Zabawa bieżna -Rodzic zabiera na plecy dziecko i obiega  z nim półmetek, wraca jak najszybciej.
  5. 5.      Zabawa kombinowana- Dziecko startuje, dobiega do materaca, robi przewrót w przód ( jeśli nie potrafi przetacza się przez materac), biegnie do ławeczki i 4 razy przeskakuje ją z naprzemienną pracą NN, obiega półmetek i biegiem wraca na linię startu. Następnie rodzic wykonuje to samo zadanie.(4 Materace,  4 ławeczki)
  6. 6.      Slalom z kijem do hokeja dla rodziców- W zabawie biorą udział tylko rodzice-  na sygnał startu rodzic startuje i jak najszybciej slalomem pokonuje trasę do półmetka i z powrotem również w slalomie. Jeśli piłeczka ucieknie, rodzic wraca z nią do tego pachołka, przy którym piłeczka uciekła i kończy zadanie.(4 pachołki dla każdego zespołu, kij do hokeja, piłka)
  7. 7.      Bramki ustawione na linii 3-4m , każde dziecko  wykonuje 3 strzały na bramkę, suma wszystkich celnych strzałów daje wynik drużyny.(4 kije do hokeja, bramki, piłeczki)
  8. Skok z miejsca skaczą wszyscy po kolei: rodzic, dziecko itd. Następna para zaczyna tam gdzie skończyli poprzednicy. Wygrywa zespół który skacząc najbardziej oddalił się od linii startu.
  9. Zabawa niespodzianka (wybrany z zespołu ,,najsprawniejszy” rodzic dostaję karteczkę z tekstem, który jak najszybciej musi napisać i wysłać SMS-em do prowadzącego. Zwycięzca tej konkurencji  losuje za ile punktów była wygrana i dlatego losy rywalizacji mogą się całkowicie odwrócić.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Galeria.

Obszar 5a   Dzień Kobiet  w PSP nr 3 -Na sportowo

 

W dniu 8 marca 2014 roku uczennice klas VA i VB miały okazję uczcić swoje święto na sportowo. Pod opieką pani wicedyrektor Jolanty Dziedzic, zaprzyjaźnionej emerytowanej nauczycielki wychowania fizycznego pani Elżbiety Gulińskiej oraz  nauczycielki Beaty Kołodziej, uczennice  wzięły udział w marszobiegu po pięknych okolicach naszej szkoły.

Celem marszobiegu było uczczenie Dnia Kobiet w nietypowy sposób - poprzez ruch na świeżym powietrzu. Ponadto organizatorom zależało na promowaniu aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia, propagowanie joggingu jako metody przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym (otyłość, wady postawy itp.). Zależało nam na podnoszeniu sprawności fizycznej naszych podopiecznych przy równoczesnym przeciwdziałaniu monotonii dnia codziennego.


Podczas marszobiegu, oprócz naturalnego wysiłku fizycznego, uczennice miały okazję podziwiać piękne tereny najbliższej okolicy. Bardzo ważnym aspektem marszobiegu okazała się również integracja międzypokoleniowa - dziewczęta uczyły się od starszych uczestniczek poruszania się z kijkami do Nordic Walking.

Organizatorzy dziękują pani Elżbiecie Gulińskiej za wzbogacenie naszego świętowania swoją obecnością, oraz pomoc w opiece nad dziećmi. Zachęcamy  wszystkich chętnych rodziców i opiekunów do udziału w kolejnych akcjach szkoły.

 Jolanta Dziedzic, Beata Kołodziej

GALERIA.


Obszar 5c  Sportowe popołudnie na basenie

 

 W dniu 7 marca 2014r., w godzinach popołudniowych, uczniowie klasy VIB i VIA, odbyli wycieczkę na Miejski Basen Rawszczyzna. 

Podstawowym celem wyjścia na basen było kształtowanie nawyków prozdrowotnych, ćwiczenie odwagi, wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych oraz agitacja sportowa na rzecz zdrowego trybu życia.  Inne cele to zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego, tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach aktywności fizycznej, oraz popularyzowanie i upowszechnianie  aktywności fizycznej i jej wpływu na rozwój młodych ludzi.

Uczniowie pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego, oraz czujnym okiem ratownika, miło spędzili czas korzystając zarówno z basenu olimpijskiego jak i części rekreacyjnej  kompleksu. Mieli okazję do wykazania się swoimi umiejętnościami pływackimi oraz  do korzystania z atrakcji jakie oferuje część rekreacyjna basenu.

 Beata Kołodziej

Galeria.

Obszar 5a  Ferie zimowe na sportowo

W dniu 3 lutego 2014 roku grupa uczniów klasy VI B wraz opiekunem- nauczycielem wf udała się na miejskie lodowisko. Uczniowie mieli do wyboru sztuczne-syntetyczne lodowisko i naturalne lodowisko na świeżym powietrzu. Wszyscy jednogłośnie wybrali możliwość zabaw na powietrzu. Grupa liczyła 15 osób, a wśród dzieci znajdowali się tacy którzy  potrafili już jeździć  na łyżwach, ale też liczna grupa dzieci, które po raz pierwszy miały styczność z tą dyscypliną sportu.

Celem wyjścia uczniów na lodowisko była nauka jazdy na łyżwach, ukazanie walorów zdrowotnych uprawiania łyżwiarstwa,  propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, nabycie umiejętności organizowania czasu wolnego, rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających rozwojowi fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.

Uczniowie pod opieką nauczyciela, dzielili się z kolegami i koleżankami swoimi umiejętnościami ucząc się od siebie nawzajem. Ci sprawniejsi mieli możliwość nauki jazdy slalomem przekładanką i przekładanką tyłem. Uczniowie, którzy do tej pory nie jeździli na łyżwach,  po zajęciach mogą z dumą powiedzieć, że posiadają już tę umiejętność.

Podczas zabaw na lodzie szczególną uwagę poświecono zasadom poruszania się po lodowisku oraz bezpieczeństwu podczas zabaw na lodzie. Prawie dwugodzinny pobyt na lodowisku  zaowocował nie tylko zimnymi nosami ale też, narodzinami nowych fanów jazdy na łyżwach.

Beata Kołodziej

Galeria.  


 

Obszar 7  a      cik – Pasje naszych uczniów

W roku 2013/2014 z inicjatywy dyrekcji szkoły w holu naszej szkoły powstał specjalny kącik, w którym uczniowie naszej szkoły mają możliwość prezentowania swoich pasji sportowych.

Celem zorganizowania takiego miejsca w szkole było nie tylko chęć pokazania tego czym żyje nasza młodzież w czasie wolnym od nauki, ale przede wszystkim, zmotywowanie i zachęcenie jeszcze większej grupy uczniów do szeroko pojętej aktywności fizycznej. Chcieliśmy również pokazać innym uczniom, że ,,chcieć to znaczy móc ‘’ i dlatego warto poszukiwać tej jednej wybranej przez siebie formy ruchu.

Jolanta Dziedzic

Mariusz Szczerbiński

Galeria. 

 


Obszar 7b   Wyjścia na mecze piłki recznej.

 

W naszej szkole, oprócz czynnego uczestnictwa w życiu sportowym szkoły i miasta staramy się również budować pozytywne postawy wobec sportu i sportowców. Ponieważ sama jestem fanką piłki ręcznej uważam za swój obowiązek dzielenie się  swoimi wrażeniami z uczniami  mojej szkoły. Wraz z liczną grupą uczniów, cyklicznie wychodzę na mecze Piłki Ręcznej Klubu Sportowego KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. Mecze odbywają się w sobotnie popołudnia a uczniowie pod moją opieką mają zapewniony darmowy wstęp. Podczas meczu uczniowie nie tylko mają możliwość podziwiania gry swoich ulubionych zawodników, ale też uczą się zasad kulturalnego kibicowania i zachowywania się w miejscu publicznym.  Mam nadzieję, że taka forma spędzania czasu wolnego działa na nich motywująco co pozytywnie wpływa na ich stosunek do aktywności fizycznej i sportu.

nauczycielka j. angielskiego - Anna Pronobis

Galeria.

Obszar 7 c - Odkrywamy pasje naszych uczniów

W naszej szkole od wielu lat dzieci mają możliwość realizacji swoich sportowych marzeń. Nauczyciele wf starają się towarzyszyć im w ich drodze rozwoju, poprzez zachęcanie ich do uprawiania dyscyplin sportowych, do których maja predyspozycje. Od lat uczniowie wykazujący ponadprzeciętny poziom z różnych dyscyplin sportowych zachęcani są do specjalistycznych treningów w klubach sportowych. Nauczyciele wychodząc naprzeciw predyspozycjom uczniów, przystępują do rywalizacji w turniejach nie objętych Miejskim Kalendarzem Imprez Sportowych, poszukują innych szans na realizowanie sportowych predyspozycji naszych uczniów.

 

Ponieważ 4 lata wcześniej wypatrzyłam na boisku szkolnym dziewczynkę w klasach młodszych z dużymi predyspozycjami do gry w piłkę nożną, zbudowałam dla niej drużynę z dziewcząt, które były również chętne w tą jak wiele lat uważano typowo męską grę. Zgłosiłam zespół do Turnieju Piłki Nożnej ,,Z podwórka na stadion”, o puchar Tymbarku, gdzie dziewczęta po przejściu kolejnych etapów zajęły  II miejsce w Półfinałach Mistrzostw Polski. Dziewczęta przystąpiły również do rywalizacji w turnieju Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa. Wygrywając kolejne etapy dotarły do Finału Mistrzostw Polski, gdzie ostatecznie  zajęły  V miejsce w Finałach B. obecnie trzy spośród tych dziewcząt należą do kadry województwa i tam kontynuują swoją pasję.

Dziewczęta i chłopcy, którzy już w IV klasie wykazywali predyspozycje do gry w siatkówkę, zostali  przeze mnie zgłoszeni do Turnieju Świętokrzyski Volley Cup. Wzięli udział w wielu turniejach na poszczególnych etapach. Chłopcy zajęli II miejsce w półfinałach wojewódzkich. Dziewczęta dotarły do Finałów Wojewódzkich, gdzie ostatecznie zajęły II miejsce.  Brały również udział w Barażach  Turnieju  Piłki siatkowej Kinder+Sport. Obecnie dziewczęta trenują siatkówkę  w profesjonalnym Klubie sportowym MUKS 1 i tam realizują swoje marzenia, reprezentując również szkołę w zawodach w szkolnych.

Chłopcy, którzy wykazywali predyspozycje do Piłki ręcznej zostali zgłoszeni do turnieju nowatorskiej odmiany Piłki Ręcznej- Street Hand  Ball i od dwóch lat biorą udział w rozgrywkach. W ubiegłym roku zakończyli rywalizację na II miejscu w mieście. Obecnie  rozgrywki nie zostały jeszcze zakończone. Jeden z nich trenuję piłkę ręczną w klubie sportowym.

Beata Kołodziej