EKOLOGIA

EKOLOGIA W SZKOLE

 


Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie „ Drugie życie produktów– wykonanie dzieła sztuki z odzyskanych surowców” dla uczniów klas I – III oraz

„ Drugie życie produktów – wykonanie przedmiotu użytkowego z odzyskanych surowców” dla uczniów klas IV – VI. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „ Eko – Ostrowiec”, kampanii edukacyjno – informacyjnej dotyczącej zapobieganiu, powstawaniu i właściwego postępowania z odpadami, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

Celem konkursu było:

l  Wykreowanie pozytywnych wzorów kulturowych w zakresie właściwego postępowania z odpadami

l  Wzrost i upowszechnianie wiedzy nt. zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu odpadów

l  Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką ochrony środowiska w zakresie segregacji odpadów

l  Kształtowanie kreatywności i wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne

l  Umożliwienie dzieciom zaprezentowanie swojego talentu

Inicjatorką tych konkursów jest pani Edyta Macias z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.  Wcześniej odbył się etap szkolny zorganizowany przez n – la przyrody panią Małgorzatę Molendę.

W etapie szkolnym w kategorii klas I – III , wpłynęło 6 prac, a w kategorii klas IV – VI – 8 prac. Z każdej kategorii jury w składzie : nauczyciele Małgorzata Molenda, Iwona Wszoła, Agnieszka Sołtys i przewodnicząca Samorządu Szkolnego Zuzanna Łaskawy wybrali po 4 prace na etap międzyszkolny.

W etapie szkolnym wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz nagrody. Trzymamy kciuki za uczniów , których prace przeszły do II  etapu. Są to uczniowie: Bartłomiej Kwiecień 2a, Zuzanna Toboła 2a, Oliwia Jaźwiec 3a ,Julia Szymańska 3c, Mikołaj Łukasiewicz 4a, Klaudia Zielińska 4a, Natalia Telak 4b i Roksana Naglarska 4b.  

 
 


 


             Moje miasto bez elektrośmieci                                                                                        
Nasza szkoła od wielu lat uczestniczy w ogólnopolskich konkursach ekologicznych, których celem jest propagowanie  prawidłowych zasad postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym ,elektronicznym oraz zużytymi bateriami wśród  uczniów oraz mieszkańców naszego osiedla. Konkury organizowane są przez Ministerstwo  Środowiska , Europejską Platformę Recyklingu, Polska Organizację Odzysku ZSEE.. Każdy konkurs kończy się praktycznymi działaniami polegającymi na zorganizowaniu wielkiej zbiórki elektrośmieci  i zużytych baterii
W tym roku szkolnym (2012/2013) uczestniczyliśmy w trzech konkursach ekologicznych :Drugie życie elektrośmieci , Każdy wie co zrobić z zsee oraz Moje miasto bez elektrośmieci. 


W konkursach  mieliśmy zbadać  lokalne punkty zbiórki zsee , zlokalizować dzikie wysypiska śmieci, opracować kampanię promocyjna zbiórki zsee, przeprowadzić wśród mieszkańców osiedla ankietę na temat wiedzy o zasadach  postępowania z  zsee , opracować gry i prezentacje multimedialne o elektrosmieciach  oraz przeprowadzi wielką zbiórkę zsee i zużytych baterii na naszym osiedlu.
Zadania  zostały zrealizowane.  Zebraliśmy ponad 2 tony elektrośmieci i 150 kg zużytych baterii, jesteśmy zadowoleni z siebie gdyż  nasze działania pozwolą nam cieszyć się piękną przyroda i mniej skażonym środowiskiem na naszym osiedlu.
   Co roku nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Tesco dla szkół". Konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmu, przedstawiającego prawidłowe zasady postępowania z odpadami i zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Obejrzyj nasz film nakręcony w ubiegłym roku szkolnym.
 

                   Nasza szkoła prowadzi edukację ekologiczną w nauczaniu i wychowaniu w klasach I-VI. Dotychczasowe działania skupiają sie na poznawaniu i przybliżaniu znaczenia ekologii w życiu codziennym człowieka. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w akcjach na rzecz środowiska, zbierają makulaturę, baterie, puszki aluminiowe, przygotowują gazetki ekologiczne, apele i imprezy. Co roku bierzemy udział w akcji „Światowy Dzień Ziemi” i „Wielkie Sprzątanie Świata”. Porządkowane są tereny wokół szkoły, ulice i place zabaw na naszym osiedlu. Akcje te uświadamiają dzieciom potrzebę dbania o środowisko w miejscu zamieszkania. W II półroczu tego roku w naszej szkole zorganizowano takie akcje jak; apel „ SOS dla ziemi”, przedstawienie „Zmartwienie leśnych krasnali”, konkurs poetycki „Wiosna zaprasza do sprzątania” oraz pokaz mody ekologicznej na apelu z okazji Dnia Kobiet.

Podstawowym zadaniem naszej edukacji ekologicznej jest ukształtowanie ucznia świadomego swojego miejsca w środowisku przyrodniczym poprzez poznawanie praw pomiędzy przyrodą a człowiekiem.

Celem edukacji edukacji ekologicznej jest wyrobienie szacunku do przyrody a także dla własnego życia  i zdrowia.  Od marca 2008 w naszej szkole działa klub „EKO-BOLKO” skupiający organizacje klasowe, których działanie jest skoordynowane pod wspólnym hasłem „Z ekologią w XXI wiek”. Działania klubu będą się skupiały na dotychczasowych akcjach  na rzecz ochrony środowiska w obrębie szkoły, osiedla oraz na udziale w ogólnopolskich konkursach ekologicznych: „Każdy wie co zrobić z ZSEE” i „Drugie życie elektrośmieci” itp. Konkursy te organizowane są przez Europejską Platformę Recyklingu przy współpracy z akademickimi wydziałami ds. ekologii i przyrody.