SK FILATELISTYCZNE

KOSMOS W FILATELISTYCE

 Bardzo popularną tematyką zbierania znaczków pocztowych  jest K O S M O S.Tematyka ta obejmuje; pierwszych badaczy kosmosu, podbój kosmosu przez człowieka , loty kosmiczne itp. Uczniowie kl.VIB Michał Pikus ,Kuba Jankowiak i Kacper Kiełbasa  zorganizowali w szkole wystawę znaczków o kosmosie oraz Mikołaju Koperniku wielkim polskim astronomie.

 


Od września 2013 roku w naszej szkole rozpoczęło działalność Szkolne Koło Filatelistyczne  Początkowo należało do niego 21 uczniów a obecnie jest ich 67.Koło pracuje według przyjętego planu, uczniowie spotykają się raz w tygodniu.

 


Filatelistyka uczy bawi ,wychowuje. Dzięki zbieraniu znaczków uczniowie zdobywają wiadomości z różnych dziedzin i utrwalają wiedzę już zdobytą. Na zajęciach koła filatelistycznego omawiane są znaczki z różnych państw przedstawiające florę, faunę, architekturę, sztukę, religię, sport ,technikę, naukę, historię, geografię i muzykę. Poprzez kolekcjonowanie znaczków o wybranej tematyce nasi uczniowie przygotowują szkolne wystawy filatelistyczne. Mając możliwość prezentacji swojego zbioru uczniowie rozwijają swoje pasje ucząc się rozwijania w sobie zdolności twórczych. Każdy uczeń należący do kola otrzymuje darmowo ponad 100 znaczków o rożnej tematyce , dzięki temu uczniowie wymieniają się swoimi zbiorami szukając informacji o znaczku w katalogach, Internecie czy encyklopedii.

Opiekun: mgr inż. Janusz kozłowski