REKRUTACJA 2023 / 2024

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024  


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas I szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13 lutego – 
17 marca 2023 roku

15 maja - 18 sierpnia 2023 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymoraz wykonanie przez komisję czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy z dnia  14 grudnia 2017 roku – Prawo oświatowe.

Do 27 marca 2023 roku

21 sierpnia 2023 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28 marca 2023 roku

23 sierpnia 2023 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.                                        

od 30 marca - do 17 kwietnia 2023 roku

od 22 sierpnia -
28 sierpnia 2023 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

20 kwietnia 2023 roku

30 sierpnia 2023 roku

 


Zasady rekrutacji do do oddziałów klas pierwszych PSP nr 3 im. Bolesława Chrobrego w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku szkolnym 2023/2024.

Zgłoszenie do klasy pierwszej. (dziecko z obwodu szkoły)      pdf

Wniosek do klasy pierwszej. (dziecko spoza obwodu szkoły)     pdf

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.      pdf

Oświadczenie o wielodzietności.      pdf

Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia do klasy pierwszej. doc.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia do klasy pierwszej. pdf.


Szkoła w obiektywie.

DLACZEGO TRÓJKA? 
13 POWODÓW   DLA KTÓRYCH WARTO NAS  WYBRAĆ... 

1. Jesteśmy małą szkołą położoną w zacisznym osiedlu    z dala od zgiełku miasta.

2. Każdego ucznia traktujemy indywidualnie

3. Kadra pedagogiczna jest świetnie przygotowana

4. Mamy nowoczesne sale komputerowe z dostępem     do Internetu.

 5. Posiadamy klasopracownie wyposażone w tablice    multimedialne

 6. Bogata gama zajęć pozalekcyjnych pozwala rozwijać zainteresowania  i talenty naszych uczniów

 7. Mamy salę do zabaw dla dzieci powstałą w ramach programu "Radosna Szkoła"

 8. Mamy bogato wyposażone, przytulne sale lekcyjne.

 9.Prowadzimy szeroką działalność profilaktyczną i zdrowotną - realizujemy programy: "Szkoła promująca zdrowie", "Bezpieczna Szkoła"

10. Uczniowie mają zapewnioną opiekę pedagoga  i pielęgniarki szkolnej

11. Jesteśmy otwarci na wnioski i sugestie rodziców

12. Tworzymy przyjazną atmosferę

13. Należymy do Klubu Przodujących Szkół i Stowarzyszenia "Świętokrzyskiego Klubu Najstarszych Szkół"

 

Naszym uczniom  oferujemy: 

 • sala rekreacyjna z pomocami dydaktycznymi i sprzętem    do zabaw
 • kompleks sportowo- rekreacyjny (boisko wielofunkcyjne, dwie sale gimnastyczne    ze sprzętem)
 • gabinet terapii pedagogicznej z licznymi pomocami
 • biblioteka z imponującym księgozbiorem
 • pracownia plastyki i techniki z galerią szkolną
 • świetlica szkolna otwarta w godz.6.45 – 15.30
 • świetlica środowiskowa  pracująca w godz. 12.00 -17.00
 • stołówka
 • doświadczoną i doskonalącą się ustawicznie kadrę pedagogiczną
 • opiekę edukacyjną dla uczniów z trudnościami w nauce  (zajęcia wyrównawcze)
 • indywidualne konsultacje z nauczycielami
 • pomoc pedagoga szkolnego
 • dyżury psychologa
 • opiekę pielęgniarki szkolnej
 • zajęcia korygujące wadę postawy
 • ofertę zajęć pozalekcyjnych adekwatną  do możliwości szkoły:  

      koła przedmiotowe, ekologiczne, filatelistyczne, modelarskie, teatralne, sportowe,  krajoznawczo-turystyczne                                                               -    organizacje szkolne: PCK, LOP,

 • udział w projektach edukacyjnych: „Drugie życie elektrośmieci”, „Moje miasto bez elektrośmieci” „Świadomy wie, co zrobić   z ZSEE”, „Warsztaty twórczego  recyklingu”, „Lasy zielone płuca naszej planety”, „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń”, „Bezpiecznie na rowerze”,  „Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”
 • uczestnictwo uczniów w konkursach   przedmiotowych, zawodach sportowych
 • bogaty program imprez i zajęć