Podziękowanie za kanonizację papieża Jana Pawła II.

Podziękowanie za kanonizację papieża Jana Pawła II.

06-05-2014

27 kwietnia został wyniesiony na ołtarze nasz rodak, Jan Paweł II.

W podzięce za kanonizację papieża uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 przygotowali program artystyczny „Jan Paweł II. Droga do świętości”, który zaprezentowali przed szkolną publicznością oraz w kościele.

W atmosferze sprzyjającej zadumie i refleksji dzieci przedstawiły historię życia Jana Pawła II, ukazały Jego pragnienie świętości przejawiające się w żarliwej modlitwie, w pracy, cierpieniu, kontaktach z drugim człowiekiem, ale też w zwykłych codziennych gestach i umiłowaniu przyrody. Podczas występu wzbogaconego prezentacją multimedialną uczniowie śpiewali piosenki, recytowali wiersze, przytaczali fragmenty wypowiedzi papieża. Nie zabrakło również „Barki” - ulubionej pieśni Jana Pawła II, którą na zakończenie zaśpiewali wspólnie wszyscy zgromadzeni.Z okazji kanonizacji Jana Pawła II w naszej szkole otwarto wystawę filatelistyczną ,,Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata,, Patronat honorowy nad wystawą objął Prezydent naszego miasta. Wystawa została tak przygotowana aby była ciekawą  lekcją historii pontyfikatu papieża Polaka , pontyfikatu szczególnie ważnego dla nas wszystkich o którym musimy szczególnie pamiętać. Lekcja-wystawa,  ma uczyć patriotyzmu ,miłości do ludzi , przebaczenia i wielkiej wiary. Wystawa   to nie tylko zbiory ale zapisana na znaczkach historia Jana Pawła II i papieskich wizyt w Polsce i na świecie. Zbiór obejmuje wybrane ciekawsze walory filatelistyczne: znaczki ,foldery,karty i koperty FDC różnych poczt świata oraz wydania okolicznościowe od roku 1978 do 2005, związane z człowiekiem, który zmienił oblicze ziemi, .....TEJ ZIEMI Każdy walor tego zbioru nosi pewien potencjał informacji i jest formą artystyczno-poznawczą. GALERIA