Ewaluacja!

Ewaluacja!

06-12-2013
Zakonczyła się dwutygodniowa ewaluacja całościowa naszej szkoły przeprowadzona przez wizytatorów Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty. W czasie badań zbierano informacje z wywiadów i ankiet z nauczycielami, rodzicami, uczniami, pracownikami obsługi  i administracji, partnerami szkoły i dyrektorem. Analizowano tzw. dane  zastane, obserwowano pracę szkoły i zajęcia w klasach I - VI.

Jest nam niezwykle miło poinformaować, że we wszystkich 12. obszarach nasza szkoła spełniła wymagania na poziomie wysokim - B
.
Raport online.