DZIEŃ ZIEMI.

DZIEŃ ZIEMI.

07-05-2013
Z okazji obchodów Dnia Ziemi klasy I a i II b pod opieką p.Joanny Bidzińskiej i p.Jolanty Religi przygotowały apel o treściach ekologicznych dla klas I-III. Uczniowie w wierszach, piosenkach i scenkach obyczajowych przypomnieli wszystkim o konieczności ochrony naszej planety Ziemi, która jest coraz bardziej zagrożona.24.04.2013r. odbył się apel z okazji Dnia Ziemi dla klas 4-6. Program słowno-muzyczny został przygotowany prze uczniów klasy 6b pod kierunkiem wychowawcy p.Agnieszki Sołtys i p.Małgorzaty Molendy. Piosenki o pięknie ziemi zaprezentowały uczennice klasy 5a Paulina Karcz i Aleksandra Pawlik. Prezentacje multimedialną przygotowała p.Małgorzata Molenda. Program artystyczny obejmował szeroki zakres oddziaływania człowieka na przyrodę. Widzowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali tego co mieli do przekazania ich koleżanki i koledzy.