„Przyjaciel Szkoły”

„Przyjaciel Szkoły”

08-03-2013

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Trójki informuje, że podjął uchwałę o przyznawaniu od roku bieżącego 2012/2013 Statuetki „Przyjaciel Szkoły” osobom lub instytucjom szczególnie zasłużonym dla naszej placówki.

Wnioski o przyznanie statuetki mogą składać przedstawiciele organów szkoły: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

Regulamin przyznawania statuetki do wglądu w Zarządzie Stowarzyszenia.