WYKORZYSTANIE TABLICY INTERAKTYWNEJ.

WYKORZYSTANIE TABLICY INTERAKTYWNEJ.

28-02-2013

Od 6 grudnia 2012 uczniowie z klasy II a wraz z wychowawcą Martą Maciąg systematycznie uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Prowadzone w ten sposób zajęcia wyzwoliły u uczniów radość z wykonywania zadań oraz większe zainteresowanie i motywację do działania. Podczas tych lekcji możemy zaobserwować pozytywny wpływ pracy z tablicą multimedialną na ucznia. Dzieci są skupione na wykonywanych ćwiczeniach i bardziej aktywne niż podczas tradycyjnych metod.Ta forma zajęć nie tylko poprawia efektywność procesu nauczania, ale pozytywnie wpływa na wielostronne kształcenie, uczeń poprzez doświadczanie, odkrywanie i przeżywanie działa szybciej i przyswaja lepiej.


Uczniowie z klasy II a wraz z wychowawcą dziękują pani Iwonie Wszole za możliwość uczestniczenia w tego typu zajęciach, oraz cenne wskazówki i fachową pomoc podczas nauki obsługi sprzętu multimedialnego.

Marta Maciąg