WYMIANA ONline / AUSTAUSCH ONline

WYMIANA ONline / AUSTAUSCH ONline

27-05-2022
W dniach 23 -  27 maja w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim odbywa się  polsko – niemiecka wymiana młodzieży online...

16 uczniów szkoły uczestniczy w zajęciach online z rówieśnikami z niemieckiej szkoły Luitpold - Mittelschule w mieście Amberg. Wymiana jest znakomitą okazją do zwiększenia motywacji uczniów do uczenia się języków obcych, integracja i nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni młodzieży polsko – niemieckiej.

Organizatorkami wymiany po stronie polskiej są nauczycielki języka niemieckiego PSP nr 3: panie Beata Brzeźnicka i Anna Pronobis a po stronie niemieckiej pani Isabella Geiger. Partnerem podczas organizacji wymiany jest organizacja Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży (PNWM), która dba o dobre sąsiedztwo, którym żyjemy na co dzień. Sąsiedztwo, które kształtuje więzi między ludźmi z Polski i Niemiec oraz przyczynia się do pokojowego współistnienia w Europie.


Filmiki szkoły z Amberg: