„Głoska [r] w przysłowiach?”

„Głoska [r] w przysłowiach?”

04-06-2019

31 maja 2019 r. w  Publicznej Szkole  Podstawowej nr 3 im. Bolesława Chrobrego                                                                w Ostrowcu Świętokrzyskim  rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Logopedyczno – Plastyczny pt. „Głoska [r] w przysłowiach?” 

   Konkurs adresowany był do uczniów  klas I – III szkół podstawowych. Tegoroczna edycja odbywa się pod patronatem Prezydenta miasta – Jarosława Górczyńskiego. Przedmiotem konkursu było przygotowanie pracy  plastycznej,  ilustrującej  wybrane przysłowie, utrwalające artykulację głoski [r] podczas zajęć terapii logopedycznej. Na konkurs wpłynęło 44  prace  z 17 placówek z całej Polski. Głównym kryterium oceny prac była pomysłowość i samodzielność wykonania pracy przez uczestnika. Trzyosobowe jury, w skład którego wchodzili   wicedyrektor PSP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim Jolanta Dziedzic, nauczyciel języka polskiego PSP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim  Dorota Lach, nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego PSP nr 3 Marta Maciąg, dokonało wyboru  laureatów konkursu. Przyznano I miejsce, II miejsca, III miejsce oraz 5 wyróżnień.

   Nagrody książkowe zostały ufundowane przez Radę Rodziców PSP nr 3 im. Bolesława Chrobrego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Trójki przy PSP  nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Laureaci oraz uczestnicy konkursu  otrzymają upominki za udział drogą pocztową.

Gratulujemy wszystkim i dziękujemy za udział w konkursie.

Organizatorzy: Renata Potrzeszcz, Jolanta Religa, Iwona Kościołek.

GALERIA