120 lat minęło!

120 lat minęło!

04-12-2017

   Były wspomnienia, śmiech, ale również łzy wzruszenia... Tak obchodziliśmy 120-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Chrobrego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego. Po nabożeństwie, w asyście pocztu sztandarowego przemaszerowano do szkoły.  

     Część oficjalną rozpoczął dyrektor szkoły - Pan Mariusz Szczerbiński, który powitał przybyłych gości, nauczycieli, pracowników, rodziców, uczniów, absolwentów oraz przyjaciół szkoły. W tym dniu obecnością zaszczyciło nas wielu znamienitych gości: Pan Jarosław Górczyński - Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Pani Marzena Dębniak - Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Pani Irena Renduda Dudek - Przewodnicząca Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Pan Jan B. Malinowski - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, Pan Andrzej Kaniewski - Komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Pan Roman Wieczorek - Przewodniczący Rady Osiedla „Ludwików”, ksiądz Józef Grochala - Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,  dyrektorzy placówek oświatowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, emerytowani nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, absolwenci oraz sympatycy i przyjaciele szkoły.

     Ważną chwilą uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej pracownikom oraz uczniom „Tym, którzy tworzyli historię Szkoły, przekazywali i zdobywali w niej wiedzę…". To ukłon w stronę tych, którzy sercem, talentem i pracą przyczyniali się do rozwoju placówki.

     W dalszej części uroczystości Pani wicedyrektor Jolanta Dziedzic zaprezentowała krótki film, który przedstawiał historię szkoły. Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów PSP nr 3 pod opieką pań: Iwony Wszoły, Doroty Lach, Anny Pronobis
i Małgorzaty Łojek.

    Po zakończeniu części artystycznej zaproszeni goście, emerytowani nauczyciele, absolwenci szkoły ze wzruszeniem opowiadali o swoich najciekawszych i najzabawniejszych przeżyciach. W czasie przemówień nie zabrakło życzeń, kwiatów, upominków
i ciepłych słów, które wprowadziły bardzo miłą atmosferę. W księdze pamiątkowej pozostało wiele płynących z głębi serca wpisów, które zawsze będą nam przypominały ten zaczarowany piątkowy dzień.

    Pan Prezydent Jarosław Górczyński przekazał uczniom wyjątkowy prezent. Dziękując za występ oraz gratulując Jubileuszu zarządził, że grudzień będzie miesiącem bez sprawdzianów.

   Jubileusz 120-lecia szkoły, to bardzo ważna chwila dla nas wszystkich. 120 lat istnienia
placówki w Ostrowcu Świętokrzyskim ukazuje bogate tradycje oświatowe na tle przemian, jakie zachodziły w lokalnym środowisku i w całym państwie. To historia, którą tworzyli kierownicy, dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice
i uczniowie.

 Składamy serdeczne podziękowania osobom, które świętowały z nami Jubileusz.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkie okazane gesty sympatii.

K.K.