Młodzi, kreatywni…listy piszą

Młodzi, kreatywni…listy piszą

05-10-2017

    W tym roku klasa IV b będzie miała okazję realizować nietypowy projekt edukacyjny „Młodzi listy piszą".  Uczniowie nawiązali kontakt ze Szkołą Podstawową nr 12 w Elblągu. Podjęli już pierwsze kroki w kierunku lepszego poznania się. Wymiana zdjęć i ciepłe słowa zapowiadają owocną współpracę. Teraz czas przystąpić do dalszego rozwijania przyjaźni. Realizacja projektu będzie polegała na wymianie listów, redagowanych przez dzieci. W swoich pracach uczniowie będą chcieli przybliżyć siebie, swoje rodziny, miasto, współczesnych idoli, ulubione książki.

Celem projektu będzie m.in. kształcenie umiejętności redagowania listu, praca nad ortografią i interpunkcją, kreatywne myślenie oraz kultywowanie tradycji epistolograficznej. Projekt jest doskonałą okazją wymiany doświadczeń, zawierania nowych znajomości, a przede  wszystkim wielką przygodą. Nad realizacją zadań będą czuwały panie: Kinga Kamińska   i Karolina Kamińska – Grabka.

K.K.

Galeria