WKRĘCENI W POMAGANIE

WKRĘCENI W POMAGANIE

29-03-2017

Szkolny Wolontariat  jest  jedną z prężnie działających sekcji w Samorządzie Uczniowskim w naszej szkole. Już od kilku lat jesteśmy WKRĘCENI W POMAGANIE .Naszym celem jest niesienie pomocy zgodnie z ideą, że tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, inicjatywy, niesienie pomocy. Mali wolontariusze wraz z opiekunami samorządu  z wielkim zaangażowaniem organizują  różnorodną pomoc, uczą się zasad działania wolontariatu i przeprowadzają wspólne akcje na rzecz innych. Wspólnie udało nam się przeprowadzić wiele akcji. Była to świąteczna zbiórka karmy dla zwierząt czy ostatnia akcja dla polskich dzieci, mieszkających w polskiej wiosce Łanowice  na Ukrainie. Po każdej akcji zakończonej sukcesem   dzieci przekonują się, że nawet w tak młodym wieku można być wolontariuszem i pomagać potrzebującym. Podejmowana przez nich -aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy. Nasi  uczniowie są pełni pasji i zaangażowania, często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka . Praca w wolontariacie to konkretne i skuteczne narzędzie wychowawcze, rozbudowuje potencjał szkoły oraz pozytywnie wpływa na integrację społeczności szkolnej. Razem możemy więcej. AP

Relacja Lokalnej TV