„Najładniejszy karmnik”

„Najładniejszy karmnik”

14-01-2016

W połowie listopada został ogłoszony konkurs na „Najładniejszy karmnik” dla uczniów klas 1 – 6.W tym konkursie wzięło udział 33 uczniów, 2 prace zostały wykonane przez 2 uczniów. Uroczyste rozstrzygnięcie odbyło się 17.12.2015r.  Wszystkie prace spełniały warunki konkursu a  ich wykonanie wymagało wiele pracy ,czasu , kreatywności ze strony dzieci i rodziców. Każda z prac była ciekawa i komisja miała trudne zadanie z wyborem tych najlepszych, dlatego zdecydowała się przyznać  dwunastu uczniom wyróżnienia, pozostałym uczniom przyznać dyplomy za udział, wszystkim uczestnikom wręczyć identyczne nagrody rzeczowe. 

Uczniowie wyróżnieni to: z klasy 1a – Jakub Pronobis, Zofia Rozszczypała, z 1b – Filip Sajecki, Maja i Martyna Wamil z  2c – Alicja Surowiec, z 3a – Krzysztof Kiszkurno, Bartosz Kotkowski, Adrian Sitek, Mateusz Adamczyk, z kl.3b – Mateusz Kłokocki i z klasy 6a – Aleksandra Pludrak . Wszyscy uczniowie oraz rodzice mogą obejrzeć karmniki na wystawie szkolnej w dniach 11.01-15.01.2016roku. Organizatorami konkursu byli: Małgorzata Molenda nauczyciel przyrody oraz Janusz Kozłowski nauczyciel techniki i plastyki.